Inženýrská činnost

Naše projekční kancelář Projekce Cihlář-Šanc, s. r. o. poskytuje inženýrskou činnost zahrnující nejrůznější aktivity, mezi které patří zejména:


  • zastupování klienta ve správních a stavebních záležitostech,
  • předběžná jednání k zamýšlenému dílu s dotčenými orgány a osobami,
  • získání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací potřebných pro vydání územního rozhodnutí,
  • projednání návrhu na vydání územního rozhodnutí,
  • získání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací potřebných pro vydání stavebního povolení nebo ohlášení,
  • projednání návrhu na vydání stavebního povolení,
  • spolupráce s klientem při výběru dodavatele,
  • účast při kolaudačním řízení stavby.

1

Kontaktní informace
mobil: 737 882 894, 777 002 715
telefon/fax: 317 471 806
skype: projekce.cihlar.sanc.s.r.o
Na Hradě 12,
Týnec nad Labem
281 26
mapa