O naší firmě

Naše společnost Projekce Cihlář-Šanc, s. r. o. byla založena v roce 2007 jako projekční kancelář plynárenského a vodohospodářského odvětví.

Naše pracovní filozofie je založena na třech zásadách:

  • jsme nezávislí na stavebních dodavatelských firmách a hájíme výlučně zájmy svých klientů v rámci uznávaných kodexů etiky,

  • dobrá spolupráce se zákazníkem je podstatou pro úspěch každého projektu - klademe proto zvláštní důraz na spolehlivost a dodržování smluv a termínů,

  • vždy navrhujeme optimální řešení, která odpovídají nejnovějšímu stavu rozvoje technických prostředků s ohledem na finanční a nákladovou přijatelnost pro zákazníka, včetně respektování přírodních a kulturních hodnot.
Kontaktní informace
mobil: 737 882 894, 777 002 715
telefon/fax: 317 471 806
skype: projekce.cihlar.sanc.s.r.o
Na Hradě 12,
Týnec nad Labem
281 26
mapa