Technický dozor investora

Nabízíme zajištění technického dozoru investora.

Technický dozor investora zahrnuje kontrolu prováděné stavby tak, aby stavební firma dodržovala:

  • technické podmínky realizace,
  • platné zákony,
  • rozpočet a termíny stavby,
  • stavbu prováděla kvalitně.

Technický dozor investora též komunikuje na základě plné moci s příslušnými úřady.

Podle § 152 odst. (4) Stavebního zákona č. 183/2006 Sb "U stavby financované z veřejného rozpočtu", kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby.


1

Kontaktní informace
mobil: 737 882 894, 777 002 715
telefon/fax: 317 471 806
skype: projekce.cihlar.sanc.s.r.o
Na Hradě 12,
Týnec nad Labem
281 26
mapa